Archiwum prac dyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowe

Archiwum Prac Dyplomowych (w skrócie: APD) jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS).

Zasadniczą funkcją serwisu APD, oprócz archiwizowania i udostępniania prac, jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji w systemie.Proces obsługi pracy dyplomowej w systemie zostaje automatycznie uruchomiony po wyborze promotora i zgłoszeniu tematu pracy.

DANE DO LOGOWANIA

W prawym górnym rogu należy kliknąć zaloguj się, dane do logowania są takie jak do konta USOSweb.

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAŁĄCZONYMI DOKUMENTAMI

Regulamin procesu dyplomowania

Instrukcja dla studentów

Instruction for students – English version

Instrukcja dla promotorów i recenzentów

Wzór strony tytułowej

POPRAWNE NAZWY ZAKRESÓW ORAZ PROFILI STUDIÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH:

Studia licencjackie (I stopnia)

Kierunek studiów

Administracja

Bezpieczeństwo wewnętrzne (WSGE Józefów)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Filia WSGE Mińsk Mazowiecki)

Zarządzanie

Pedagogika

Zakres studiów

Finanse i administracja publiczna

Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym

Zarządzanie w biznesie

Pedagogika resocjalizacyjna

Specjalista do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Zarządzanie Zasobami ludzkimi

Profil

Praktyczny

ogólnoakademicki

Praktyczny

ogólnoakademicki

Praktyczny

Studia magisterskie (II stopnia)

Kierunek studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Pedagogika

Zarządzanie

Zakres studiów

Administracja bezpieczeństwa publicznego

Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną

Zarządzanie w biznesie

Specjalista do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną

Profil

Praktyczny

Ogólnoakademicki

Praktyczny